Reklamacje, zwroty i rezygnacja z zamówień

  1. W razie stwierdzenia wad towaru lub niezgodności kupionego towaru z umową lub nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu, należy o tym fakcie powiadomić Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres sklep@oszczedneinstalacje.pl lub w formie pisemnej, na adres: Fisher Expert ul. Węgorka 20, 60-138 Poznań
  2. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać imię i nazwisko (firmę) Klienta, jego adres, numer zamówienia (jeśli zostało złożone) oraz opisać, na czym polega wada lub niezgodność towaru z umową lub nieprawidłowość w funkcjonowaniu Serwisu.
  3. W razie konieczności odesłania towaru do Sklepu lub w inne miejsce w celu rozpatrzenia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych do Sklepu za pobraniem. W razie uznania reklamacji za zasadną, Sprzedający zwraca Klientowi koszty związane z odesłaniem towaru do Sklepu. Z uwagi na powyższe przed odesłaniem towaru zalecane jest skontaktowanie się Klienta ze Sprzedającym w celu ustalenia nieuciążliwego dla Klienta sposobu odesłania towaru, w tym rodzaju przesyłki zwrotnej oraz firmy, za pośrednictwem której przesyłka zostanie odesłana. Z uwagi na stałą współpracę Sklepu z firmami kurierskimi, odesłanie towaru za pośrednictwem współpracującej ze Sklepem firmy kurierskiej jest z reguły tańsze, a dla Klienta mniej uciążliwe niż w przypadku samodzielnego zlecenia usługi kurierskiej przez Klienta.
  4. Reklamacje rozpatrywane są nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Sprzedającego.

Prawo odstąpienia od umowy (zwrot towaru)

  1. Klienci Sklepu będący Konsumentami mają prawo odstąpić od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  2. W razie skorzystania z wskazanego w ust. 1 prawa odstąpienia od umowy, Klient powinien zwrócić na swój koszt nieużywany, niezniszczony towar do Sklepu. Zwrot powinien nastąpić nie później niż w terminie 14 dni. Sklep nie przyjmuje przesyłek wysłanych do sklepu za pobraniem.
  3. Wraz ze zwracanym towarem Klient ma obowiązek odesłać produkty, których otrzymanie było uwarunkowane kupnem zwracanego towaru.
  4. Na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 Nr 22 poz. 271), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:
    • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy,
    • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
    • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,

© Comarch SA 2017. All rights reserved Powered by Comarch e-Sklep ®